Regeringens råd om masker är ‘Fake News’ i resten av världen

Kelly Bjorklund
7 min readOct 20, 2020

--

Kungen och drottningen har rätt att fråga om masker: Varför fortsätter regeringen att vägra följa konsensus inom internationell vetenskap?

Kungaparet besöker Karolinska sjukhuset den 13 oktober. Skärmdump från Swedish Press Agency video.

Den 17 oktober twittrade dr Scott Atlas från Vita husets coronavirus-arbetsgrupp: ‘’Fungerar masker? Nej,” följt av en rad felaktiga uppgifter om vetenskapen bakom maskernas effektivitet i kampen mot COVID-19. Twitter bekräftade den 18 oktober för CNN att man tagit bort detta innehåll, eftersom det bryter mot reglerna som förbjuder delning av falska påståenden eller vilseledande innehåll relaterat till COVID-19 som kan åsamka skada. Denna tweet bröt mot plattformens COVID-19 policy om vilseledande information.

I augusti tog både Facebook och Twitter bort ett uttalande av president Trump, då han i en intervju felaktigt påstod att barn är “nästan immuna” mot viruset.

Ändå är det samma påståenden som den svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten upprepar ad nauseum.

Med andra ord, om den svenska regeringen eller Folkhälsomyndigheten försökte lägga ut sina råd om masker på Twitter, skulle de tas bort eftersom de skulle anses vara ‘’falskt eller vilseledande innehåll relaterat till Covid-19 som kan åsamka skada.‘’

Under förra veckans besök på Karolinska framförde Kungaparet följande om masker:

– Jag tror att många vill veta varför vi inte rekommenderas att bära dem, eftersom det finns krav på dem i så många andra länder, sa drottning Silvia.

När närvarande läkare argumenterade för att munskydd ofta ökar smittorisken, trots att intentionen är den motsatta, fick det kungen att skaka på huvudet.

- Jag tror inte det verkar som att någon kan förklara det där så att man faktiskt förstår, svarade Hans Majestät.

Om Tegnells svar på den mycket viktiga fråga kungaparet ställde förra veckan publicerades på Twitter, skulle det troligen också ha tagits bort som ”falskt eller vilseledande innehåll relaterat till Covid-19 som kan åsamka skada. Statsepidemiologens förklaring löd: ‘’Därför att det är mycket viktigare att vi håller avstånd. Håller vi bara avstånd, så behöver vi inte ha munskydd. Munskyddens effekt när vi är nära varandra är svåra att värdera. Det finns inga bra studier på det. Och vi måste komma ihåg att flera av länderna som har väldigt stor smittspridning har haft lagstiftning på munskydd under långa perioder. Så det är helt uppenbart att munskydden inte kommer att rädda oss från pandemin. Allmänt ute i samhället verkar de inte ha en jättebra effekt,’’ sa Tegnell.

Tegnell underlåter då att ta med följande faktorer i beräkningen:

  • Studierna finns faktiskt. Huruvida han själv eller regeringen har läst dem är en annan fråga, men det finns över 70 vetenskapliga studier som, i en övergripande bedömning, ger övertygande vetenskapligt stöd gällande maskernas effektivitet för att minska spridningen i samhället, både genom att skydda människorna runt bäraren och genom att skydda bärarna själva.
  • Det är inte alltid möjligt att hålla avstånd, särskilt i hälsovårdsmiljöer, inomhusmiljöer och när trängsel uppstår i kollektivtrafiken. När Tegnell berättade för brittiska medier den 4 oktober; ‘’Vi föredrar halvtomma bussar framför fulla bussar med ansiktsmasker,’’ noterade en vän: “Han skulle se linje 172 till Skarpnäck i rusningstid.’’ Men man behöver inte välja mellan avstånd och masker. Håll avstånd OCH bär en mask. Bär en mask särskilt när man inte kan hålla avstånd. Människor kan förstå nyanser. Och vetenskap också, för den delen.
  • Presymptomatisk och asymptomatisk smittspridning. Masker hindrar människor från att smitta varandra på ett sätt som rådet ‘’stanna hemma om du är sjuk’’ inte kan göra.
  • Aerosolspridning. Det vill säga små droppar som kan förbli luftburna tillräckligt länge för att röra sig betydligt längre än en till två meter. Att tvätta händerna skyddar inte mot luftburen COVID-19 smitta.
  • Det finns flera undersökningar som visar att länder och de amerikanska stater som har rekommenderat eller krävt maskanvändning har haft färre COVID-19-infektioner och dödsfall per capita än de som inte gjort det.

Kungen och Drottningen är intelligenta och vetgiriga människor som står upp för mänskliga rättigheter och befolkningens välbefinnande. De förtjänar ett svar på den relevanta frågan om ansiktsmasker, ett svar baserat på vetenskapliga bevis och fakta. Inte ett nedlåtande avfärdande, vilket var vad Anders Tegnell gav dem.

Förutom det som nämnts ovan, leder användandet av mask till att folk blir mindre sjuka om de blir smittade, enligt forskare vid University of California i San Francisco.

Kungen och drottningen — och hela Sveriges befolkning — förtjänar ett ärligt, öppet och vetenskapligt svar istället för alternativa fakta.

När vi nu går in i pandemins åttonde månad har regeringen och Folkhälsomyndigheten fortfarande inte uppdaterat sina råd om masker. Inte ens efter att ledande vetenskapliga organ, inklusive WHO, ECDC och Amerikanska CDC, och 177 andra länder har börjat rekommendera masker.

Regeringens vägran att rekommendera masker äventyrar läkares, patienters och i förlängningen hela befolkningens liv.

Äldreboenden öppnades för besök utan någon rekommendation om masker för personal eller besökare. Det är inte att “skydda de äldre”, oavsett hur många gånger regeringen än påstår att just detta är deras prioritet. Det är det helt enkelt inte.

I ett e-postmeddelande från 8 april som jag tagit del av tack vare offentlighetsprincipen, skrev EU: s hälsosäkerhetskommitté: ”Eftersom Covid 19-fallen snabbt blir fler i Sverige finns ett ökande behov av intensivvårdsplatser utöver befintlig kapacitet. I alla regioner har kritiskt viktig vårdkapacitet snabbt skalats upp. För att säkerställa optimal resursanvändning står större lokaler för intensivvård i fokus. Begränsande faktorer är tillräckligt med utbildad personal, läkemedel och material inklusive respiratorer samt skyddsutrustning.’’ Tegnell svarade samma dag till socialministeriet, FHM och Socialstyrelsen: ‘’Men detta är ju inte riktigt rätt, vi är inte beyond capacity.’’ Att Tegnell fullständigt bortsett från behoven hos vårdgivare och patienter är häpnadsväckande, och som min granskning för TIME Magazine visade, var anledningen till att Sverige inte överskred kapaciteten för intensivvården att människor prioriterades bort ur vården.

Varje dag riskerar vårdgivare sin egen hälsa och sina liv genom att ta hand om patienter. Sverige är inte immunt mot att läkare och sjuksköterskor dör av Covid-19, och de behöver också skyddas utan att stigmatiseras.

Min vän Dorota Szlosowska, lungläkare som arbetade på Sundsvalls regionsjukhus, fick inte sitt kontrakt förnyat, eftersom: ’…Dorota gått omkring med munskydd vilket visat/blivit lite stigmatiserat där på medicinkliniken, då ingen annan haft det. Patienter har inte heller kunnat uppfatta vad Dorota sagt när de velat fråga.’’ Så löd ett e-postmeddelande skickat den 22 augusti från hennes arbetsgivare.

En annan vän som är läkare och avdelningschef på ett svenskt sjukhus, förbjöds av sin arbetsgivare att använda munskydd som han själv köpte i mars.

Ytterligare en läkarvän, som arbetar som ögonläkare, har försökt få sin klinik att införa munskydd i flera månader, men i hennes region vägrar de fortfarande att införa rekommendationer om detta för vård som sker nära ansiktet.

Många har berättat för mig hur de förlöjligas av läkarkollegor när de använder masker, när det enda de försöker göra är att skydda sina patienter.

I Belgien har en husläkare som inte bar ansiktsmask smittat åtminstone 100 av sina patienter med Covid-19, vilket rapporterades av lokala myndigheter den 18 oktober.

Det är troligt att smittspridning från oskyddad vårdpersonal också äger rum i Sverige, men utan att vi känner till det, eftersom lika omfattande testning och kontaktspårning inte finns på plats i Sverige.

Hur många fler människor måste bli sjuka och lida eller dö innan regeringen uppdaterar sina råd och följer vetenskapen?

Det handlar inte om att göra som alla andra, det handlar om att följa vetenskapen. Vetenskapen känner inte nationella gränser, det gör inte viruset heller och det är dags att Sverige upphör med sitt förnekande. Det internationella vetenskapssamhället och 177 länder är överens.
När det gäller alla vetenskapliga frågor kommer det alltid att finnas människor som står utanför det vetenskapliga samförståndet, precis som med klimatförändringar och vacciner. Men de flesta ledande experter säger: bär en mask.

Vi är bra på att följa regler i Sverige. Om regeringen helt enkelt skulle rekommendera att folk bär mask för att skydda sig själva och andra, särskilt i hälso- och sjukvårdsmiljöer, i kollektivtrafik- och allmänna inomhusmiljöer, skulle de allra flesta göra det.

Den 29 juli sa Lena Hallengren om masker: ‘’vi har inte den kulturen’’, och om rekommendationer gällande munskydd sa hon vidare: ”I Sverige fattar vi inte politiska beslut när det gäller skyddsutrustning. Vi kommer inte överpröva Folkhälsomyndigheten.”

Det verkar som att förnekelsekulturen är starkare än någonting annat. De 177 länderna som rekommenderar mask har inte ignorerat vetenskapen och bara fattat politiska beslut. Som Politico rapporterade den 18 oktober i en omfattande genomgång av hur EU: s ledare har hanterat pandemin: ‘’Den [Svenska] strategin har hittills resulterat i mer än 100 000 smittfall och en dödlighet (andelen smittade som dör) på 5,8 procent, i nivå med Sudans. Andelen i Norge är bara 1,7 procent. Sverige är fortfarande en förebild — åtminstone bland anhängare på den corona-förnekande ytterkanten.’’

Utöver fördelarna för hälsan med masker finns det flera ekonomiska studier (gjorda av ekonomer vid Yale och Goldman Sachs) som visar det ekonomiska värdet av att bära masker. Cirka 95% av världens befolkning bor i länder där regeringen och ledande experter är överens om att masker effektivt minskar spridningen av COVID-19.

Åtta månader in i pandemin vet vi mer än vad vi gjorde i februari. Massiv kunskap har vunnits. Över 60 000 studier har nu publicerats om COVID-19. Ändå har Sverige fortfarande inte ändrat eller uppdaterat sin policy och ändrat strategi.

Varför agerar den svenska regeringen på tvärs mot det internationella vetenskapliga samförståndet?

Det är dags för Sverige att överge tron på att jorden är platt och omfamna den vetenskap som finns för att rädda både liv och människors levebröd.

— Kelly Bjorklund
Kelly@kellybjorklund.com

Read this in English here: The Swedish Government’s Advice on Masks Is ‘’Fake News’’ in the Rest of the World.

--

--

Kelly Bjorklund

Writer and Human Rights Activist. Consultant for civil society organizations and campaigns in the US, UK and Europe. Freelance for Radio Free Asia 2010–2017.